Mara Calista, deputat PNL: Raport de activitate februarie – iulie 2022

Cetățenii au dreptul să fie informați cu privire la activitatea parlamentarilor cărora le-au acordat votul pentru a-i reprezenta. Drept urmare aș dori să fac o scurtă trecere în revistă a activității mele ca deputat de Neamț în sesiunea parlamentară februarie – iunie 2022:

Cele mai importante proiecte la care a fost inițiator sau co – inițiator, care au fost promulgate legi sau urmează:

↗️ Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Lege 76/2022 – Casa teritorială de pensii emitentă va comunica angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială sau de invaliditate.

↗️ Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Lege 65/2022 – Asistența medicală mobilă are ca scop furnizarea de servicii medicale, în regim mobil, în zone cu acoperire deficitară a serviciilor de sănătate, pentru prevenție profilaxie, screening-ul afecțiunilor medicale prevalente, control medical periodic, general și de specialitate, precum și livrarea medicamentelor din programele naționale de sănătate, la domiciliu, atât pentru bolnavii cronici cât și pentru pacienții cu patologii acute, beneficiari ai asistenței medicale în regim mobil. (…)

↗️ Proiect de Lege pentru completarea art 5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – Lege 71/2022 – De aceste drepturi va beneficia și copilul minor la data căsătoriei părintelui său (…) și care a fost crescut de către părintele beneficiar de indemnizație.

↗️ Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – Lege 167/2022 – Cuantumul minim al burselor românilor de pretutindeni este egal cu valoarea burselor sociale acordate studenților români de la ciclurile de studii universitare de licență și masterat, respectiv cu valoarea bursei pentru studii doctorale pentru studenții de la ciclul de studii universitare de doctorat (…)

↗️ Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 – la promulgare – ”prin supraviețuitor de cancer se înțelege persoana, astfel cum este definită prin Legea nr. 18/2022 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua națională a supraviețuitorilor de cancer (…)

↗️ Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – la promulgare – A fost ultimul pas procedural de îndeplinit, după ce în cadrul comisiilor de specialitate am propus includerea comunei Grințieș în următorul amendament: „(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radio-active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic, a prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a ţiţeiului parafinos şi neparafinos, a distilării ţiţeiului în vederea producerii păcurii şi a uleiurilor, respectiv în localităţile (…) Grinţieş şi Săvineşti din judeţul Neamţ, pe o rază de 8 km în jurul localităţii în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare (…)

✅ Alături de colegul meu, Dumitru Rujan, am iniţiat o propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Împreună cu colegul meu Bogdan Huțucă am depus un proiect de lege care prevede un sistem echitabil de impozitare a pensiilor administrate privat, a celor facultative şi a celor ocupaţionale, respectiv Pilon II, Pilonul III și Pilonul IV. Propunem impozitarea în cuantum de 10% a creşterilor patrimoniale generate de randamentul acumulat în timp, prin stabilirea unui prag minim impozabil şi excluderea din baza impozabilă a sumelor care sunt constituite ca şi contribuţii, acestea fiind deja impozitate la sursele de generare. Aceleaşi prevederi vor fi aplicate inclusiv Pilonului II de pensii. Este vorba despre impozitarea randamentului, nu a sumei pentru care s-au plătit deja contribuții la momentul depunerii banilor.

✅ Totodată, alături de colegul meu Robert Sighiartău am depus un proiect de lege care prevede deduceri fiscale atât pentru familiile cu copii, cât şi pentru cei care au persoane aflate în întreţinere. Am propus ca părinţii să beneficieze de o reducere de taxe pentru fiecare copil având ca scop încurajarea natalităţii. Totodată, aplicăm aceste prevederi şi pentru cei care au în întreţinere una sau mai multe persoane.

✅ Tot în timpul acestei sesiunii parlamentare am participat la numeroase dezbateri în comisiile de specialitate din care fac parte – Comisia pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, la ședințele de vot în plen și la dezbateri.

Și în următoarea sesiune parlamentară mă voi implica pentru a îmbunătăți legislația pentru a-i ajuta pe români să aibă parte de o viață mai bună, să fie protejați și să aibă acces la resurse și servicii de bună calitate.

Mai multe detalii despre activitatea mea parlamentară găsiți aici: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=57…

Mara Calista Deputat – PNL Neamț

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com