Angajatori amendați de ITM pentru munca la negru

În perioada 08-15.06.2023, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Obiectivele campaniei au fost:

  • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor;
  • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare  de a le înregistra în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă;
  • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în  acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă.

Au fost verificaţi 35 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 25 de măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 16 sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în cuantum de 124.500 şi  9 avertismente contravenţionale.

La 5 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 6 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii ;
  • angajatorul nu face dovada plăţii drepturilor salariale către toţi salariaţii îndreptăţiţi prin semnarea statelor de plată;
  • nu era respectată obligaţia de acordare a repaosului săptămânal de 48 de ore consecutive;
  • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
  • nu era respectată obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;
  • dosarele de personal erau incomplete.

Instagram: InfoNeamt

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com