Munca la negru a fost sancționată cu 40.000 de lei de ITM Neamț

În perioada 23.02 –26.02.2022, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţ.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul verificat;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format  electronic la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă.

Au fost verificaţi 28 de angajatori.

În  domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 32 de neconformităţi   pentru care au fost dispuse  măsuri de remediere şi au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale din care 2 amenzi de 20.000 lei şi 9 avertismente contravenţionale.

Inspectorii de muncă au identificat la doi angajatori, câte o persoană care presta muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Cuantumul amenzilor aplicate pentru muncă nedeclarată a fost de 40.000 lei.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii ;
 • angajatorul nu a cuprins în contractului individual de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru;
 • nu se respectă obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • nu se respectă obligaţia  de informare a salariaţilor cu privire la data plăţii drepturilor salariale;
 • nu se respectă obligaţia de a completa dosarele de personal ale salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • nu se respectă obligaţia de acordare a repaosului saptămânal de 48 de ore consecutive.

Sursa: ITM Neamț

Instagram InfoNeamț

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com