[DOCUMENT] Au fost scoase la licitație pentru închiriere, spațiile din Ștrandul Municipal Piatra Neamț

Municipiul Piatra Neamț, organizează licitație publică pentru închirierea a 20 (douăzeci) spații situate în Ștrandul Municipal Piatra-Neamț, Aleea Tineretului nr. 31, în scop comercial/alimentație publică/prestări servicii/magazii.

1. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Municipiul Piatra-Neamț, cod fiscal 2612790, str. Ștefan cel Mare nr.6-8 Piatra-Neamț, telefon 0233/218991; fax0233/215374, e-mail
infopn@primariapn.ro;

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate: Bunurile fac parte din domeniul public al municipiului Piatra-Neamț, procedura se va desfășura conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț nr. 89 din 15.04.2021, în vederea închirierii a 20 (douăzeci) spații situate în incinta Ștrandului Municipal Piatra-Neamț, Aleea Tineretului nr. 31, județul Neamț, după cum urmează:

licitatie_strand_casute_20_04_2021

Instagram InfoNeamț

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *