Controlului tematic planificat pentru verificarea depozitării și gestionării deșeurilor

Raport final al controlului tematic planificat pentru verificarea stadiului de realizare a masurilor prioritare de guvernanta privind gestionarea deseurilor municipale si a starii de salubrizare a localitatilor, dispus la unitatile administrative teritoriale, operatorilor de salubritate, operatorilor instalatiilor de sortare, compostare, tratare mecano-biologica si a operatorilor depozitelor de deseuri municipale, pentru respectarea obligatiilor prevazute de Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor si de O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel :

👉🏻au fost controlate toate cele 83 UAT-uri din județ și 5 operatori economici de salubrizare;

👉🏻toate UAT-urile au încheiat contracte de delegare a activităților serviciului de salubrizare;

👉🏻toate UAT-urile au implementat sistemul de colectare separată;

👉🏻nici un UAT din judetul Neamt nu a îndeplinit ținta pentru reutilizare și reciclare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, aferenta anului 2019;

👉🏻toate UAT-urile au depus declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu;

👉🏻 pentru neconformitatile constatate comisarii de mediu au aplicat un numar de 89 sancțiuni contravenționale principale din care 51 avertismente și 38 amenzi contravenționale în valoare totală de 590 000 lei.

Sursa: Garda de Mediu Neamț – Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *