SJU Piatra Neamț amendat de ISU cu 55.000 de lei pentru neregulile descoperite

Pe parcursul trimestrului I din anul 2022, ISU Neamț, prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) a asigurat coordonarea activităților specifice gestionării stării de alertă generate de virusul SARS CoV-2 de la nivel județean, precum și de gestionarea campaniei de vaccinare.

Ulterior încetării stării de alertă activitatea CJCCI s-a axat pe gestionarea afluxului de cetățeni proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

În conformitate cu HCJSU nr. 17 din 06 martie 2022, prin care au fost stabilite locațiile destinate cazării cetățenilor străini și apatrizi, aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina, ISU Neamț a încheiat protocoale cu Direcția Județeană de Tineret și Sport (pentru Tabăra Cozla și Tabăra Oglinzi) și cu Primăria Municipiului Piatra Neamț (pentru Complexul de Agrement Ștrandul Piatra Neamț). Prin aceste protocoale se asigură un număr de 305 locuri pentru cazare, ISU Neamț asigurând decontarea cheltuielilor aferente cazării și hrănirii în aceste spații, până la această dată fiind emise facturi în cuantum de 50.500 lei.

Instituția noastră a dispus măsurile necesare aplicării HGR nr. 336 din 11 martie 2022, prin care a fost stabilit mecanismul de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, în cuantum de 20 de lei / persoană / zi. În acest context, primăriile din județul Neamț au primit, în primele trei zile lucrătoare din luna aprilie, solicitările cetățenilor pentru decontarea acestor sume și au înaintat ulterior către ISU Neamț situațiile centralizatoare aferente lunii martie. Instituția noastră a centralizat aceste solicitări, rezultând o sumă totală de 123.140 lei care va fi virată către primării în perioada următoare.

În urma apariției HGR nr. 494 din 08 aprilie 2022, începând cu data de 23 martie 2022 se decontează și suma de 50 de lei / persoană / zi, aferentă cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice. Plățile acestor sume vor respecta algoritmul descris anterior și vor fi făcute în luna mai pentru lunile precedente.

Pe această cale mulțumim societății civile pentru modul de implicare în perioada de început a conflictului armat din Ucraina, în gestionarea afluxului de cetățeni proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

 1. Controale tematice la unitățile sanitare cu paturi din județul Neamț

În anul 2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și conform planificărilor, cadrele cu atribuții de control din Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț au efectuat controale de fond pentru prevenirea situațiilor de urgență la spitalele de pe raza județului Neamț, și anume:

 • Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;
 • Spitalul Municipal de Urgență Roman;
 • Spitalul Orășenesc „Sfântul Ierarh Nicolae” Bicaz;
 • Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț;
 • Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani;
 • Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

Aceste activități au inclus, pe lângă verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, și instruirea personalului de pe fiecare secție, privind modul de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență, respectiv prima intervenție și evacuarea persoanelor de pe nivel.

În cadrul controalelor au fost constatate un număr de 65 de nereguli, 5 dintre acestea fiind soluționate pe timpul controlului, iar 50 fiind sancționate cu 46 avertismente și 4 amenzi care au vizat următoarele deficiențe:

 • o amendă în cuantum de 50.000 de lei pentru punerea parțială în funcțiune, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, a secției Pediatrie de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;
 • o amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru utilizarea instalațiilor electrice interioare în mod necorespunzător la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;
 • o amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru nerealizarea verificărilor periodice asupra instalațiilor electrice interioare și utilizarea acestora în mod necorespunzător la Spitalul Orășenesc Târgu Neamț.
 • o amendă în cuantum de 2.500 de lei pentru utilizarea instalațiilor electrice interioare care prezintă extinderi necorespunzătoare și folosindu-se echipamente care prezintă uzură la Spitalul Municipal de Urgență Roman.

Principalele deficiențe identificate la unitățile sanitare menționate sunt următoarele:

 • funcționarea fără deținerea autorizației de securitate la incendiu a următoarelor obiective:
 • Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț – clădire secția pediatrie și secțiile ortopedie și radiologie: parter și etajul 3 din Spitalul nou;
 • Spitalul Municipal de Urgență Roman – corpul nou și secția paliative amplasată la parterul clădirii ambulatoriului de specialitate;
 • Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani – Corp D parțial.
 • o parte din căile de evacuare nu sunt echipate cu indicatoare standardizate și iluminat de securitate pentru evacuare astfel încât traseele de evacuare să fie recunoscute cu ușurință noaptea de către persoanele care le utilizează în caz de incendiu; (Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț);
 • instalațiile cu rol în securitatea la incendiu (hidranți interiori, detectare/semnalizare, evacuare fum și gaze fierbinți rezultate în urma procesului de ardere, iluminat de siguranță), nu sunt în stare de funcționare la parametri necesari/proiectați; (Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul de Psihiatrie „Sfântul” Nicolae Roman, Spitalul Orășenesc „Sfântul Ierarh Nicolae” Bicaz, Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț);
 • nu a fost realizată echiparea cu instalații de detectare/semnalizare a incendiilor, la construcțiile de sănătate care adăpostesc peste 100 de persoane și având paturi de spitalizare staționare, având în vedere și evaluarea riscului de incendiu prin care a fost stabilită obligativitatea echipării cu aceste instalații pentru a se atinge pragul de acceptabilitate a nivelului riscului de incendiu; (Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman);
 • încăperile în care se impune o supraveghere a persoanelor pe timpul nopții, nu sunt echipate cu iluminat de securitate pentru veghe; (Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț);
 • instalațiile electrice nu sunt verificate periodic de firme specializate, unele circuite electrice sunt suprasolicitate din cauza numărului mare de consumatori, iar o parte din tablourile electrice sunt uzate fizic și moral, siguranțele electrice utilizate fiind în mare parte nestandardizate, decalibrate sau supradimensionate; (Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Spitalul Orășenesc Târgu Neamț);
 • s-a redus gabaritul căilor de evacuare prin încuierea unor uși, blocarea/îngustarea cu mobilier, amenajarea unor spații – magazii/spații de depozitare, vestiare ori prin realizarea unor paravane din PVC cu uși (glisante) cu deschidere ce nu este pe balamale sau pivoți; (Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul Orășenesc Târgu Neamț);
 • nu există sisteme de alarmare acustică eficiente, pentru evacuarea pacienților și a personalului spitalului, pentru fiecare construcție / secție / nivel; (Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț);
 • nu au fost constituite Servicii Private pentru Situații de Urgență, conform prevederilor O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență; (Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani);

Pe timpul acestor controale a fost desfășurat un exercițiu de evacuare la care au participat 100 de persoane.

Pe timpul desfășurării acestor controale s-au instruit 290 de persoane din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț cu privire la modul de acțiune în cazul producerii unor situații de urgență, respectiv prima intervenție și modul de evacuare a persoanelor. Tot cu această ocazie s-au desfășurat activități de informare preventivă la care au participat 655 persoane, prezentându-se astfel modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență în cadrul campaniilor:

 • O.C. – Flăcările Omoară Copii!
 • RISC – Renunță! Improvizațiile sunt Catastrofale!
 • RISC – Siguranța nu e un joc de noroc!
 • RISC – Mai bine previi decât să nu fii!
 • Ai grijă la cea mai mare grijă, siguranța copilului tău!
 • ro

Aspectele negative care au reieșit din aceste controale au fost analizate cu persoanele din conducerea unităților sanitare, urmând ca inițiativa acestora de a se conforma legislației privind apărarea împotriva incendiilor să se concretizeze în planuri de măsuri cu termene clare.

 1. Controale tematice la unități de îngrijire și cazare a copiilor instituționalizați, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități

În anul 2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și conform  planificărilor, cadrele cu atribuții de control din Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț au efectuat controale la 44 de unități de îngrijire și cazare a copiilor instituționalizați, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități.

În cadrul controalelor au fost constatate un număr de 149 de nereguli, 5 dintre acestea fiind soluționate pe timpul controlului, iar 144 fiind sancționate cu 132 avertismente și 12 amenzi în cuantum de 90.500 lei care au vizat următoarele deficiențe:

 • 5000 RON – S.C. ANAICA MVA S.R.L. – Centru îngrijiri si supraveghere bătrâni Piatra Neamț – clădirea nu este dotată cu instalație de detectare, semnalizare, avertizare incendiu conform art. 3.3.1 lit. c din P118/3 din 2015.
 • 500 RON – Asociația „Sfântul Avraam” – Centrul de plasament de tip familial „Sfinții Ioachim și Ana” DUMBRAVA ROȘIE – instalația electrică, nu se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor: se folosesc corpuri de iluminat incandescente fără glob de protecție, de asemenea o parte dintre corpurile de iluminat au fost deteriorate.
 • 10000 RON – S.C. POWER LIGHTS SYSTEMS S.R.L. – Căminul „Sf. Nectarie” Dumbrava Roșie – clădirea nu este echipată cu instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interiori conform scenariului de securitate la incendiu.
 • 2500 RON – S.C. POWER LIGHTS SYSTEMS S.R.L. – Căminul „Sf. Nectarie” Dumbrava Roșie – Clădirea nu este echipată cu iluminat de securitate pentru evacuare, conform art. 7.23.7.1 din Normativul I7/2011, astfel nu se asigură  identificarea și folosirea în condiții de siguranță a căilor de evacuare.
 • 50000 RON – Asociația Umanitară „Acoperământul Maicii Domnului” Piatra Neamț – obiectivul a fost pus în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu.
 • 2500 RON – S.C. AMABIANCA TSK S.R.L. – Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” GÂRCINA – camera centralei termice alimentată cu combustibil solid, nu este separată față de restul construcției prin perete rezistent la foc conform reglementărilor specifice, dar minimum 90 minute, în condițiile art. 2.3.48 din O.M.L.P.A.T. nr. 27/N/1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor Indicativ P118/99.
 • 2500 RON – Asociația Umanitară „Codrin – Ocrotiți copiii ce vor rămâne doar copii”: Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Casa Bunicilor de la Văratec” Agapia -în spațiul de preparare a hranei, nu sunt afișate instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor specifice echipamentelor de preparare a hranei și a mijloacelor specifice de stingere a incendiilor datorate uleiurilor și grăsimilor:
 • 2500 RON – Căminul pentru persoane vârstnice Roznov – instalația de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu cu care este echipat obiectivul, nu se întreține permanent în stare de funcționare, cu asigurarea fiabilității și eficienței necesare, conform reglementărilor tehnice specifice, în sensul că la data controlului E.C.S – ul (centrala de detecție) prezenta erori care nu au fost remediate până la data controlului, aspect sesizat și în urma verificărilor efectuate de persoană autorizată.
 • 5000 RON – S.C. MATEI JUNIOR COM S.R.L. – Cămin de bătrâni „La Coca” Bicaz – nu au fost adoptate soluții și măsuri adecvate pentru asigurarea evacuării persoanelor netransportabile în cazul producerii unui incendiu (tărgi de transport insuficiente, personal redus). De asemenea s-au regăsit persoane netransportabile cazate la nivelurile superioare ale clădirii, fiind astfel nerealizabilă evacuarea în condiții de siguranță.
 • 5000 RON – Fundația „EUROSPERANȚA” – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice „SF. Dumitru” Alexandru cel Bun – obiectivul cu destinația de centru de îngrijire a persoanelor vârstnice, având un volum mai mare de 2000 mc nu este echipat cu instalație de stingere cu hidranți interiori, conform prevederilor art. 4.1. lit. g din P118/2/2013.
 • 2500 RON – Fundația „EUROSPERANȚA” – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice „SF. Dumitru” Alexandru cel Bun – nu s-a realizat organizarea apărării împotriva incendiilor prin instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor, instruirea și atribuțiile salariaților la locul de muncă, emiterea de dispoziții și întocmirea documentelor specifice apărării împotriva incendiilor.
 • 2500 RON – Fundația „EUROSPERANȚA” – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice „SF. Dumitru” Alexandru cel Bun Instalația de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu cu care a fost echipată construcția, nu se întreține permanent în stare de funcționare, în sensul că la data controlului centrala de semnalizare este decuplată de la sursa de alimentare, iar detectoarele de alarmare la fum de la camerele situate la mansarda clădirii sunt demontate.

Principalele deficiențe identificate la unitățile de îngrijire și cazare a copiilor instituționalizați, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități menționate sunt următoarele:

 • funcționarea fără deținerea autorizației de securitate la incendiu a următoarelor obiective:
 • C. ANAICA MVA S.R.L. – Centrul de îngrijiri și supraveghere bătrâni din municipiul Piatra Neamț;
 • Asociația „Sfântul Avraam” – Centrul de plasament de tip familial „Sfinții Ioachim și Ana”: comuna Dumbrava Roșie;
 • C. POWER LIGHTS SYSTEM S.R.L. – Căminul „Sfântul Nectarie”: comuna Dumbrava Roșie;
 • Asociația Umanitară „Acoperământul Maicii Domnului” – Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Pantelimon”: municipiul Piatra Neamț
 • Asociația Umanitară „Acoperământul Maicii Domnului” – Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Ștefan”: comuna Girov;
 • Asociația Umanitară „Acoperământul Maicii Domnului” – Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Ștefan”: comuna Alexandru cel Bun;
 • Complex de servicii „Ion Creangă” – Complex de servicii de zi: municipiul Piatra Neamț;
 • C. AMABIANCA TSK S.R.L. – Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, comuna Gârcina;
 • Asociația Umanitară „Codrin – Ocrotiți copiii ce vor rămâne doar copii” – Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Casa Bunicilor de la Văratec”: comuna Agapia;
 • Căminul pentru persoane vârstnice Roznov: oraș Roznov;
 • Complexul de servicii „Romanița”: municipiul Roman;
 • C. MATEI JUNIOR COM S.R.L. – Cămin de bătrâni „La Coca”: oraș Bicaz;
 • FUNDAȚIA „EUROSPERANȚA” – Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Dumitru”: comuna Alexandru cel Bun;
 • Instalațiile de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor nu funcționează în mod corespunzător: Căminul pentru persoane vârstnice, oraș Roznov;
 • Nu se asigură dotarea cu instalații de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor: C. ANAICA MVA S.R.L. – Centrul de îngrijiri și supraveghere bătrâni: municipiul Piatra Neamț; S.C. AMABIANCA TSK S.R.L. – Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”: comuna Gârcina
 • Nu funcționează instalațiile de hidranți interiori/exteriori de incendiu: Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântul Spiridon”, comuna Poiana Teiului; Complex de servicii „Ion Creangă”, municipiul Piatra Neamț;
 • Nu se asigură dotarea cu instalații de hidranți interiori/exteriori de incendiu: Fundația „EUROSPERANȚA” – Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Dumitru”, comuna Alexandru cel Bun; S.C. POWER LIGHTS SYSTEM S.R.L. – Căminul „Sfântul Nectarie”, comuna Dumbrava Roșie;
 • Nu se asigură dotarea cu instalații de iluminat de securitate: S.C. POWER LIGHTS SYSTEM S.R.L. – Căminul „Sfântul Nectarie”, comuna Dumbrava Roșie; Complex de servicii „Ion Creangă”, municipiul Piatra Neamț; Protopopiatul Roznov – Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoanele fără Adăpost „Blândul Păstor”, oraș Roznov; Căminul pentru persoane vârstnice, oraș Roznov;
 • Nu funcționează total sau parțial instalația de iluminat de securitate: S.C. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI SUPRAVEGHERE ISODAN S.R.L., comuna Alexandru cel Bun; Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități și Centru de Recuperare de Zi a Copilului cu Dizabilități, municipiul Piatra Neamț; Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț – Centrul Social „Împreună”, municipiul Piatra Neamț; Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț: municipiul Piatra Neamț; Centrul social pentru copii „Acoperământul Maicii Domnului”, comuna Poiana Teiului; Complexul de servicii „Romanița”, municipiul Roman; Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, comuna Bodești; S.C. BRENDA AGROTOUR S.R.L. – Centru Rezidențial Permanent „Brenda”, comuna Hangu.

Pe timpul acestor controale au fost desfășurate un număr de 57 de exerciții de evacuare la care au participat un număr de 424 de persoane.

 1. Analiza statistică a situațiilor de urgență produse la nivelul județului Neamț în primul trimestru a anului 2022

În primul trimestru al anului 2022, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț s-au produs 4182 de evenimente care au necesitat intervenția serviciilor profesioniste, voluntare și private pentru situații de urgență (în medie 46,47 pe zi), numărul evenimentelor la care s-a intervenit cu forțe specializate crescând cu 52,96% față de perioada similară din anul anterior când s-au produs 2734 de evenimente.

 • 3118 cazuri de urgență asistate de SMURD,
 • 542 incendii (inclusiv incendii de vegetație și altele),
 • 146 alte situații (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea efectelor inundațiilor, avarii la utilități publice etc.),
 • 102 acțiuni de asistența persoanei (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbușirii sau accidentelor de muncă și rămase blocate în apartament, ascensor, la înălțime etc.),
 • 274 acțiuni de protecția comunităților (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulație și pe timpul desfășurării de evenimente publice, protecția mediului, salvări de animale, activități de recunoașteri în teren, exerciții cu forțe și mijloace în teren, activități de informare privind măsurile ce trebuie respectate pentru limitarea răspândirii virusului SARS CoV 2).

De asemenea, forțele noastre de intervenție au mai fost solicitate în 132 situații, la care însă nu s-a intervenit din diverse motive:

 • în 35 situații echipajele au fost întoarse din drum, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestora la locul evenimentului (26 la echipajele de stingere și 9 la echipajele SMURD),
 • în 75 de situații echipajele au ajuns la locul evenimentului, însă nu au acționat (14 situații au fost rezolvate de SVSU/SPSU sau de populație, 14 situații au fost executate misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, iar în 47 situații persoanele au refuzat evaluarea medicală de specialitate),
 • în 22 situații echipajele au ajuns la adresa indicată, dar au constatat că evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu exista (11 la echipajele de stingere și 11 la echipajele SMURD).

În vederea reducerii timpului de răspuns la intervenții, în scopul limitării pagubelor, serviciile voluntare pentru situații de urgență (SVSU) din județul Neamț au acționat singure sau în sprijinul forțelor profesioniste, astfel:

 • 156 misiuni de stingere a unor incendii,
 • 249 misiuni pentru stingerea unor incendii de vegetație și altele,
 • 4 misiuni pentru asistența persoanelor,
 • 28 misiuni pentru alte situații de urgență,
 • 1 misiune pentru protecția mediului,
 • 1 misiune pentru salvări de animale,
 • 5 misiuni de asigurare/supraveghere zonă,
 • 4 misiuni pentru exerciții cu forțe și mijloace în teren și
 • 46 misiuni de recunoaștere în teren.

INTERVENȚIA LA INCENDII

În trimestrul I 2022, numărul de incendii produse în zona de competență a unității a crescut, respectiv cu 52,27%, de la 132 în trim.I 2021, la 201 în trim.I 2022 (în medie 2,23/zi).

Toate cele 201 de incendii s-au produs pe teritoriul județului Neamț, din care 53 s-au produs în mediul urban (26,37% din totalul incendiilor) și 148 în mediul rural  (73,63% din totalul incendiilor).

În continuare, se constată că incidența producerii incendiilor este mai mare în mediul rural, iar cauzele izbucnirii acestora sunt:

 • Foc deschis – 42,
 • Coșul/burlanul de fum defect sau necurățat – 42,
 • Instalații electrice defecte – 35,
 • Cenușă, jar și scântei de la sistemele de încălzit – 16,
 • Acțiunea intenționată – 9,
 • Fumatul – 12,
 • Foc deschis în spații închise (lumânări, făclii, chibrituri, brichete) – 7,
 • Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate – 9,
 • Defecțiuni tehnice de exploatare -3,
 • Autoaprindere sau reacții chimice – 2,
 • Jocul copiilor cu focul – 4,
 • Mijloace de încălzire improvizate -4,
 • Mijloace de încălzire nesupravegheate – 3,
 • Scântei mecanice – 3,
 • Scurgeri (scăpări) de produse gaze – 3,
 • Sisteme de încălzire defecte – 4,
 • Sudură – 1,
 • Defecțiuni tehnice de proiectare, construcții și montaj – 1
 • În curs de stabilire – 1.

Incendiile nu au produs doar pagube materiale ci și victime (4 persoane au decedat și 10 persoane adulte au fost rănite), iar 11 de persoane au fost salvate, spre deosebire de aceeași perioadă a anului trecut când 7 persoane au decedat, 12 persoane au fost rănite și 11 de persoane au fost salvate.

În zona de competență a inspectoratului au avut loc 341 de incendii de vegetație uscată din care 334 s-au produs pe teritoriul județului nostru, iar 7 incendii s-au produs în județele Bacău și Iași, în care unitatea noastră intervine pe baza unor planuri comune de intervenție, spre deosebire de anul anterior când au fost înregistrate 97 incendii de vegetație..

INTERVENȚIA LA DESCARCERARE, PRIM AJUTOR CALIFICAT ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ

Numărul solicitărilor pentru acordarea primului ajutor calificat, a asistenței medicale de urgență sau pentru efectuarea operațiunilor de descarcerare a fost în creștere în trimestrul I 2022, fiind executate 3118 de misiuni (din care 307 intervenții ale echipajului de terapie intensivă mobilă), spre deosebire de trimestrul I 2021 când au fost executate 1889 misiuni.

Echipajele S.M.U.R.D. au asistat 2109 persoane, din care 2029 adulți și 80 copii.

Echipajele de descarcerare, prim ajutor calificat și terapie intensivă mobilă din cadrul S.M.U.R.D. Neamț au executat misiuni pentru:

 • acordarea primului ajutor calificat și a asistenței medicale de urgență – 2049 misiuni,
 • descarcerarea la accidente rutiere – 5 misiuni,
 • asistența persoanelor blocate în apartamente – 10 misiuni,
 • asistența persoanelor degajate din alte situații – 1 misiuni;
 • alte situații de urgență la asistența persoanelor – 1 misiune;
 • epidemii – 17 misiuni;
 • alte intervenții – 1 misiune;
 • misiuni de sprijin la incendii și descarcerare – 3 misiuni.

În afara misiunilor pentru acordarea primului ajutor calificat, a asistenței medicale de urgență sau pentru efectuarea operațiunilor de descarcerare s-au mai executat 1031 misiuni de verificare a secțiilor ATI de pe raza județului.

INTERVENȚII PIROTEHNICE

Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț a executat  17 misiuni în trimestrul I 2022, din care 9 misiuni de asanare a teritoriului de muniția rămasă neexplodată din timpul celui de-al doilea război mondial, 1 misiune de distrugere muniție asanată, 3 misiuni de pregătire de specialitate în teren și 4 misiuni de monitorizare fenomen zăpor pe cursul râului Bistrița.

 1. Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor pentru perioada Sărbătorilor Pascale stabilite prin HCJSU 25/11.04.2022

Anexă la Hotărârea nr. 25 din 11.04.2022

Programul pentru asigurarea securității cetățenilor premergător și pe timpul manifestărilor religioase organizate de sărbătorile Pascale

 1. Executarea activităților de informare preventivă a cetățenilor prin modalitățile avute la dispoziție (posturi locale de televiziune, afișaj la primărie și alte zone intens frecventate de cetățeni etc.), asupra:
  1. Prevederilor referitoare la măsurile de prevenire privind apărarea împotriva incendiilor:
 • Accesul credincioșilor în incinta lăcașului de cult să fie permis în limita capacității bisericii;
 • În condițiile unui număr foarte mare de credincioși, se recomandă desfășurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericii;
 • Menținerea ușilor de acces/evacuare în poziție deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase;
 • În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn, nu se va permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente și prezintă un risc foarte mare de incendiu;
 • Evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare / renovare și interzicerea desfășurării lor în obiective în care sunt amplasate schele;
 • Desemnarea, de către preoți, a unor persoane responsabile, cu atribuții de supraveghere atentă a activităților din interiorul bisericilor și de intervenție operativă, cu mijloace de stingere proprii (stingătoare de incendiu);
 • Enoriașii vor menține o distanță de siguranță față de cei din jurul lor, pentru a evita contactul dintre lumânări și hainele sau părul acestora;
 • Depunerea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (ex: tăvi metalice umplute cu nisip), în exteriorul lăcașelor și la distanța de siguranță față de elemente combustibile;
 • Efectuarea, prin grija personalului clerical de la biserici și mănăstiri, a unei verificări după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui incendiu: stingerea lumânărilor la terminarea activităților și evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii, deconectarea aparatelor electrice și a instalației de iluminat;
 • Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase, se va face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență sau să împiedice accesul la hidranții exteriori de incendiu.
 • Supravegherea permanentă a copiilor pe timpul desfășurării slujbelor;
 • în cazul izbucnirii unui incendiu pe timpul slujbelor religioase se recomandă:
  • să nu intre în panică și să își păstreze calmul;
  • să anunțe începutul de incendiu la numărul unic 112;
  • să acorde prioritate la evacuare copiilor și femeilor;
  • să identifice și să utilizeze mijloacele inițiale de stingere a incendiilor;
  • să permită accesul forțelor de intervenție pentru stingerea incendiului.
 • la sosire acasă după slujba de Înviere, se recomandă:
 • amplasarea lumânărilor aprinse în suporturi stabile, la distanțe de siguranță față de materialele combustibile;
 • copiii nu vor fi lăsați nesupravegheați în încăperile în care se află lumânări/candele aprinse;
 • stingerea lumânărilor/candelelor în momentul în care se merge la culcare.
 1. 45 de sergenți gradați profesioniști și-au început activitatea la ISU Neamț

 

În conformitate cu reglementările legislative în vigoare începând cu data de 01.04.2022, persoanelor care au promovat examenul pentru ocuparea posturilor vacante de soldat profesionist (servant) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, li se acordă gradul militar de soldat, după cum urmează:

 1. Cotună Alexandru-Andrei
 2. Hazi Tarciziu-Gabriel
 3. Oancea Mihai-Remus
 4. Gramadă Vasile
 5. Petrescu Constantin-Emanuel
 6. Popa Liviu-Alexandru
 7. Mateeș Constantin-Cătălin
 8. Mîndrescu Sebastian-Dumitru
 9. Mosor Robert-Grigore
 10. Țifrea Emanuel
 11. Ghiba Alexandru-Ionuț
 12. Solomia Ioan-Iustinian
 13. Grămadă Ilie
 14. Lostun Sebastian
 15. Popescu Iulian-Mihai
 16. Andrei Vasile
 17. Lupașcu Alexandru-Silvian
 18. Burduhaș Dumitrel-Codruț
 19. Puiu Beni-Emilian-David
 20. Dragan Ștefan-Răzvan
 21. Ciolpan Gheorghe-Sebastian
 22. Papară Cosmin-Marian
 23. Ilișescu Paul-Iustin
 24. Chindea-Dandu Loredan-Gabriel
 25. Filip Ștefan
 26. Manea Robert-Alexandru
 27. Chiuariu Andrei-Răzvan
 28. Potolincă Constantin-Emanuel
 29. Dumea Denis
 30. Niță Andrei-Ionuț
 31. Ilie Ioan-Sebastian
 32. Mărtinaș Dominic-Andrei
 33. Mitria Valentin
 34. Pricope Radu-Iulian
 35. Guguianu Constantin-Eduard
 36. Gavriloae Sebastian
 37. Florea Dinu-Iulian
 38. Matei Mihai-Emilian
 39. Mareș Ștefan-Mihai
 40. Neamțu Denis-Andrei
 41. Moga Daniel
 42. Iftime Mihai
 43. Constantinescu Cosmin
 44. Roșu Andrei-Marian
 45. Abăgeru Octavian-George

29 din personalul nou încadrat își vor desfășura activitatea la Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț iar 16 la Detașamentul de Pompieri Roman.

 

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com