Înscrierea copiilor în învățământul primar , anul școlar 2020-2021

În atenția cadrului didactic , părinților și copiilor, Ministerul Educației și Cercetării a publicat  metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021.

Numărul de locuri care se alocă sunt  în concordanță cu numărul copiilor care au
împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar,  astfel oferind un loc fiecărui copil. Inspectoratele școlare soluționează orice situație legată de înscrierea în învățământul primar în interesul educațional al elevului și în limitele legii.

Sursa foto: edu.ro

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

Procesarea cererilor tip de către Comisia națională

a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;

b)în a doua fază se procesează cererile părinților /tutorilor/împuterniciților legali care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administrație al unității de învățământ;

c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.

Copii înmatriculați după prima etapă vor apărea într-o listă făcută publică de către conducerea instituției de învățământ la avizier cât și  pe site-ul inspectoratului școlar.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

Sunt situații când părinții nu au reușit să-și înscrie copilul în prima etapă, din acest motiv se organizează cea de-a doua etapă. La fel se procedează, se completează cererea tip și se trimite către comisie.

Acestea pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există locuri disponibile, afișate conform prevederilor art. 23. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în
învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ sunt respinse de aplicația informatică.

În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri
disponibile.

Coordonarea, la nivel național, a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar este asigurată de Comisia națională.

Comisia națională se compune din:
a) președinte – secretar de stat din MEC;
b) vicepreședinți – personal cu funcții de conducere din MEC;
c) 1-3 secretari – inspectori de specialitate din MEC;
d) 4-5 membri – directori și inspectori de specialitate din MEC.

Componența nominală a comisiei naționale se stabilește prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Sursa www.edu.ro

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *