ITM Neamț: 62 angajatori au fost sancţionaţi cu 100 sancţiuni contravenţionale

În perioada 01-31.07.2021, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA IULIE :

În luna iulie 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 195 acţiuni de control, din care 113 în domeniul relaţiilor de muncă şi 82 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 159 de măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Un număr de 62 angajatori au fost sancţionaţi cu 100 sancţiuni contravenţionale, din care 90 avertismente contravenţionale şi 10 amenzi în valoare de 147.300 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna iulie 2021, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 82 vizite de control şi evaluare la angajatori şi au dispus 65 de  măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 43 angajatori au fost sancţionaţi cu 61 sancţiuni contravenţionale, din care 59 avertismente contravenţionale şi 2 amenzi în valoare de 4.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 16 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, cădere de la acelaşi nivel şi accidentele de circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, patru au fost mortale. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna iulie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 113 controale, au dispus 94 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 39 de sancţiuni contravenţionale, din care 8 amenzi în cuantum de 142.800 lei şi 31 avertismente contravenţionale.

La 5 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 7 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: asigurări, bar, restaurant şi comerţ .

În luna iulie, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 2 contracte colective de muncă şi un  act  adiţional la contractul  colectiv de muncă.

 

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA IULIE :
 2. Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada de raportare a fost menţinută starea de alertă şi a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, în vederea  asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor. În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, asemenea celorlalte inspectorate din ţară, a efectuat controale, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă. Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din legea mai sus menţionată, respectiv:

– măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;

– măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În cadrul acestei acţiuni, în luna iulie 2021, inspectorii de muncă au verificat un număr de 72 agenţi economici, cu un număr total de 539 salariaţi. Menţionăm că  3 acţiuni de control dintre cele 72 au fost efectuate efectuate  în timpul nopţii.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 12 angajatori cu o amendă în valoare de 1.000 lei şi 13 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 14 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

II.Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană

În luna iulie au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 26 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

III. Acţiune de informare „ MUNCEŞTE LEGAL! CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE!”

În cadrul Campaniei de informare „ MUNCEŞTE LEGAL! CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE!”, Inspecţia Muncii a editat un material informativ privind  condiţiile legale de muncă.Scopul acestui demers a fost creşterea gradului de conştientizare  a lucrătorilor  cu privire  la consecinţele  sociale şi economice  negative pe care le produce  munca nedeclarată şi munca subdeclarată (munca „ la gri ”), la drepturile şi obligaţiile  pe care le au aceştia, cât şi la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească „ la negru” sau „ la gri”.

Inspectorii de muncă au distribuit pliantele în locuri consacrate având afluenţă de persoane astfel: primării,gări, autogări, staţii de transport în comun, pieţe şi târguri, lăcaşuri de cult (biserici, mănăstiri, schituri) şi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi   din România, Filiala Neamţ.

 1. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie națională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru de către angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariaţi

În cadrul acestei acţiuni, în perioada 12.07 -18.07.2021, s-a derulat o campanie de verificare a modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru şi securitatea şi sănătatea în muncă în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19 la angajatorii cu un număr mai mare de 50 de angajaţi.

Au fost controlaţi un număr de 37 de angajatori  la care erau angajaţi 10.415 salariaţi, din care 426 lucrau în regim de telemuncă/muncă la domiciliu.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, un număr de 8 angajatori au fost sancţionaţi cu 8 avertismente contravenţionale şi au  fost dispuse un număr de 18 măsuri de remediere a neconformităţilor.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost dispuse 27  de măsuri de remediere a neconformităţilor, iar un număr de 19 angajatori au fost sancţionaţi cu o amendă în cuantum de 1.000 lei şi 26 avertismente contravenţionale.

 1. Verificarea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

În luna iulie 2021, în zilele de 15, 16, 27, 28, 29 şi 30.07.2021, zile în care conform datelor furnizate de INMH în judeţul Neamţ, ITU a atins punctual valoarea de 80 unităţi, inspectorii de muncă au realizat un număr de 23 controale la agenţi economici la care lucrau un număr de 1485 salariaţi.

Urmare acţiunilor de control s-au constatat 4 neconformităţi, iar  4  angajatori au fost sancţionaţi cu 4 avertismente contravenţionale.

VI.Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 19 iulie 2021, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat de la distanţă, actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

VII.Participarea activă în comisiile de dialog social

În data de 28 iulie 2021, inspectorul şef a participat la şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Neamţ pentru luna iulie 2021, care s-a desfăşurat în sala Calistrat Hogaş, a Palatului Administrativ.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA IULIE  :

 • Hotărârea Senatului României nr. 88 din 28 iunie 2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de consolidare a aplicării principiului egalităţii de remunerare pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă  de aceeaşi valoare între bărbaţi şi femei prin transparenţă salarială şi mecanisme  de asigurare a respectării legii – COM (2021) 93 final;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale 596 din 6 iulie 2021 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la <LLNK 12020 132182 352   1 26>art. 1^1 alin. (1)  lit. b) şi <LLNK 12020   132182 352   1 53>d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
 • Hotărârea Guvernului 730 din 8 iulie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale 595 din 6 iulie 2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de <LLNK 12020   132182 351   0 57>art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
 • Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr.1204/99/2021 pentru completarea <LLNK 12020 874 521221   0 84>Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
 • Ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii nr.186/1186/2021 pentru modificarea anexei la <LLNK 12020 3245 521421   0 77>Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind <LLNK 12020     0BO21461   0  8>măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii;
 • Ordinul ministrului educaţiei nr.4050/2021 pentru aprobarea <LLNK 12021 0110NU11   0 21>Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr.096 din 30 iunie 2021 pentru aprobarea <LLNK 12021 01101231   0  8>Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional  la radiaţii ionizante;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale 585 din 2 iulie 2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în <LLNK 12003 64 52BD11   0 72>anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003;
 • Legea 206 din 19 iulie 2021 pentru aprobarea <LLNK 12020   195180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului;
 • Legea nr. 208 din 21 iulie 2021 pentru aprobarea <LLNK 12021 36180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 220 din 26 iulie 2021 pentru modificarea <LLNK 12017 153 12 2M1   0 40>anexei nr. I la Legea-cadru   153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 221 din 26 iulie 2021 pentru completarea <LLNK 12020 55 12 281   0 17>Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii nr.214/1.379/2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020 0BO21471   0 87>anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind <LLNK 12020     0BO21471   0  8>măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus  SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară  în domeniul culturii;
 • Hotărârea Guvernului 1.218 din 6 septembrie 2006( republicată) privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;
 • Hotărârea Guvernului 795 din 28 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12021 730 20 301   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12021   730 20 301   0 38>3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de     COVID-19 .

Comunicat ITM Neamț

Instagram InfoNeamț

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *