Proiectul „Respect pentru bătrâni” a fost finalizat cu succes

În urmă cu câteva zile, pe 18 februarie, a avut loc Conferința de închidere a proiectului RESPECT BĂTRÂNII – Reducerea Excluziunii Sociale prin promovarea și eficentizarea calității vieții adresat bătrânilor din localitățile Văratec, județul Neamț și Iași, județul Iași, proiect cofinanțat din Fondul European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conform BZI, activitatea s-a desfășurat la Parohia Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, aplicantul principal al proiectului, și au participat partenerii de proiect alături de beneficiari: Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” al Protopopiatului II Iași, Centrul de zi pentru persoane vârstnice cu deficiențe de auz și vorbire „Sfântul Trofin” din cadrul Parohiei Sfântul Sava și Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice de la Văratec „Sfânta Cuvioasa Olimpiada” din cadrul Fundației Solidaritate și Speranță, Iași.

În cadrul evenimentului au fost prezentate beneficiile rezultate în urma implementării proiectului în comunitățile în care partenerii de proiect își desfășoară activitatea, dificultățile întâmpinate, realizându-se un sumar al modului în care indicatorii proiectului au fost îndepliniți. De asemenea, au fost prezentate modalitățile de intervenție ale experților angajați în acest proiect în perioada crizei generate de contextul social pandemic.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile în localitățile Văratec, județul Neamț și Iași, județul Iași, prin îmbunătățirea accesului a 102 de persoane vârstnice la serviciile sociale, medicale, socio-medicale în cadrul a trei centre de zi și a unui centru de îngrijire la domiciliu.

Grupul țintă al proiectului

  • 28 de persoane au fost înscrise în cadrul Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice din cadrul Parohiei Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.
  • 28 de persoane au fost înscrise în cadrul Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” al Protopopiatului II Iași;
  • 31 de persoane au fost înscrise în cadrul Centrului și/sau unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice „Sfânta Cuvioasa Olimpiada” de la Văratic al partenerului Fundația Solidaritate și Speranță, Iași;
  • 15 persoane au fost înscrise în cadrul Centrul de zi pentru persoane vârstnice surdo-mute „Sfântul Trofin” al Parohiei Sfântul Sava;

Foto: BZI

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com