ITM Neamț: 184 de sancțiuni contravenționale pentru deficiențele constatate

Conform unui comunicat de presă trimis de ITM Neamț, în perioada 01 – 31.10.2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA OCTOMBRIE:

În această lună s-au efectuat 411 de controale, ocazie cu care s-au constatat 316 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi s-au dispus 322 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 184 de sancţiuni contravenţionale din care 19 amenzi în cuantum de 189.100 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna octombrie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 185   de vizite de control şi evaluare la angajatori, au constatat un număr de 154  abateri de la prevederile legale şi au dispus 160 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 124 angajatori au fost sancţionaţi cu 154 sancţiuni contravenţionale, din care 145  de avertismente contravenţionale şi 9 amenzi în valoare de 24.000 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 13 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe accidente de muncă se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă şi  accidentele de circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, trei au fost mortale. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

La un angajator din domeniul construcţii care realiza o lucrare de termoizolaţie la un bloc a fost sistată activitatea deoarece folosea o schelă care  prezenta pericol pentru sănătatea şi securitatea în muncă a salariaţilor.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna octombrie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 226 controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au dispus 162 de măsuri şi au aplicat în total 30 de sancţiuni contravenţionale, din care 10  amenzi în cuantum de 165.100 lei şi 20 de  avertismente contravenţionale pentru încălcări ale prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, modificată şi completată şi  ale H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La 5 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 8 persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată, au fost aplicate 5 amenzi în cuantum de 160.000 lei şi au fost dispuse 5 măsuri . Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: transporturi, comerţ, fabricarea mobilei şi creşterea animalelor.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 48 de măsuri, iar 6 angajatori au fost sancţionaţi cu 6 sancţiuni contravenţionale, din care 2 amenzi în cuantum de 600 lei şi 4 avertismente contravenţionale.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 6 contracte colective de muncă.

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA OCTOMBRIE :
 2. Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada stării de alertă a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de             COVID – 19, în vederea  asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor. În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, asemenea celorlalte inspectorate din ţară, a efectuat controale, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă. Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din legea mai sus menţionată, respectiv:

– măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;

– măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În cadrul acestei acţiuni, în luna octombrie 2020, inspectorii de muncă au verificat două centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, cu şi fără dizabilităţi, cu privire la modul de respectare a prevederilor art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e. Nu au fost aplicate măsuri de remediere si nu au fost  aplicate sancţiuni contravenţionale.

În luna octombrie 2020, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 176 controale (din care 35 s-au desfăşurat noaptea) la  agenţi economici, cu un număr total de 685 salariaţi.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 88 angajatori cu 84 de avertismente contravenţionale şi 4 amenzi în cuantum de 4000 lei şi au fost dispuse 88 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

 1. Acţiunea nr. 1 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Săptămâna Europeană de Securitate şi Sănătate în Muncă – Afecţiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă

În perioada 21-23 octombrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a participat la simpozionul tehnico-ştiinţific organizat on-line la Baia Mare, de către Inspecţia Muncii, ITM Maramureş, Universitatea Tehnică Cluj Napoca şi Centrul Universitar Nord din Baia Mare. În anul 2020, manifestările prilejuite de Săptămâna europeană pentru sănătate şi securitate în muncă, din cadrul Săptămânii Europene, s-au desfăşurat sub genericul „LOCURILE DE MUNCĂ SĂNĂTOASE ÎŢI FAC SARCINA MAI UŞOARĂ”,

Inspectorul şef, şeful serviciului control SSM şi un inspector de muncă SSM din cadrul ITM Neamţ au participat cu lucrări, alături de inspectori de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă Salaj, Satu Mare, Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Botoşani şi Iaşi.

III. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020, coordonat de către Comisia Europeană

În luna octombrie anul 2020, au fost verificate 5 societăţi şi un număr de 29 produse. Au fost dispuse 2  măsuri de remediere a neconformităţilor constatate şi au fost aplicate 2 avertismente contravenţionale.

 

 1. Acţiunea nr. 7 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul relațiilor de muncă în transportul rutier

Acțiunea s-a desfăşurat în perioada 26-30.10.2020, având ca obiective specifice:

 • identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
 • controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă;
 • determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr.53/2003, modificată şi completată, republicată, ale HG nr.905/2017, a Legii nr.16/2017, ale OG nr.37/2007, ale HG nr.38/2008 şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaților în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
 • diminuarea consecințelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă.

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a declanşat acțiuni de control, atât pe teren (în trafic împreună cu inspectorii de trafic din cadrul inspectoratelor teritoriale ale ISCTR), cât şi la sediul angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane, pe teritoriul României.

Au fost controlaţi 24 de angajatori, au fost constatate 19  deficienţe pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate patru sancţiuni contravenţionale, din care două amenzi în cuantum de 21.500 lei. La un  angajator au fost depistată o  persoană care presta  activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

V.Acţiunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii- Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora

În perioada februarie-noiembrie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ au desfăşurat Acţiunea  de verificare a modului de identificare a riscurilor  care provoacă afecţiuni musculo-scheletice, precum şi măsurile luate de angajatori în vederea prevenirii acestora. Acţiunea a constat în completarea  de către lucrătorii din cadrul a 20 de societăţi comerciale din domenii de activitate diferite a unor chestionare specifice, după care, inspectorii de muncă au efectuat vizite de control privind verificarea  respectării cerinţelor legale impuse de locurile de muncă. În urma vizitelor au fost dispuse măsuri de remediere cu termene de îndeplinire bazate pe chestionarele completate de 60 de lucrători. Au fost aplicate un număr de 6 sancţiuni contravenţionale.

VI.Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 16 octombrie 2020, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat de la distanţă, actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

 

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA OCTOMBRIE :

 • Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003 0923 2N1   0 32>Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.468 din 7 octombrie 2020,privind modificarea <LLNK 12020 741 523421   0 77>anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 ;
 • Hotărârea Guvernului 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 179 din 22 octombrie 2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului     SARS-CoV-2;
 • Ordinul comun al ministrului  culturii  şi al  ministrului  sănătăţii3.245/1.805/2020 privind <LLNK 12020     0BO01431   0  8>măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2  şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.181 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 182 din 22 octombrie 2020 pentru completarea <LLNK 12020 147180 301   0 47>Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a <LLNK 12020   132180 301   0 57> 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
 • Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui CNAS nr.818/1.111/2020 pentru modificarea <LLNK 12018     011212K1   0 20>Normelor de aplicare a prevederilor <LLNK 12005   158182 3G1   0 47>Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin <LLNK 12018    15 521251   0113>Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017;
 • Hotărârea Guvernului 906 din 22 octombrie 2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale <LLNK 12019    57182 351   0 46>Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui ANDPDCA nr.808/1.466/2020 pentru aprobarea <LLNK 12020     07401221   0 20>Ghidului metodologic pentru prevenirea infecţiei COVID-19 în serviciile sociale pentru copii şi serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
 • Ordinul comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr. 814/1.536/1.806/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.
Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *