Prelungirea stării de alertă?

Membrii Guvernului Orban se vor întâlni azi, la ora 17.00,  în cadrul unei ședințe de guvern, pentru a discuta prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, pe teritoriul României, începând cu data de 16 august. Aceștia vor stabili o serie de măsuri care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19. Alte proiecte de hotărâre ce se vor discuta în ședință vor fi legate de unele ajutoare de urgență pentru cei afectați de calamități și de alegerile locale ale anului curent.

„Art. 3 – În aplicarea dispoziţiilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional”, se arată în proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de alertă, publicat pe site-ul instituției Guvernului.

Cabinetul Orban va discuta, totodată, în cadrul ședinței de vineri despre o serie de ajutoare urgente în valoare de 393.100 de lei. Acestea vor veni în sprijinul a 116 familii și persoane singure, care se află în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, în vederea ameliorării situației socio-materiale, de locuit și de sănătate ale acestora.

Din majoritatea anchetelor sociale rezultă că familiile pentru care se propune acordarea de ajutoare de urgență au membri cu grave afecțiuni de sănătate, care necesită tratamente medicale de durată și intervenții chirurgicale costisitoare, care nu sunt suportate în totalitate de către casele județene de asigurări de sănătate, precum și respectarea regimurilor alimentare recomandate de medici. Majoritatea persoanelor din familiile pentru care se propune acordarea de ajutoare de urgență nu au posibilitatea să obțină venituri din alte activități, având capacitatea de muncă redusă, arată proiectul de hotărâre ce urmează fie discutat vineri.

De asemenea, în cadrul ședinței se va discuta și despre alegerile locale ale anului curent, respectiv despre ce fel de măsuri tehnice necesare se vor stabili pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor locale.

Alte proiecte de hotărâre pe care membrii Guvernului Orban le vor discuta vineri se referă la: Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, probarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”, aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniul educației pentru perioada 2020-2025 între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Științei și Educației din Republica Croația ori aprobarea semnării Acordului în domeniul învățământului superior și al formării profesionale, între Ministerul Educaţiei și Cercetării din România și Ministerul Învăţământului Superior și Formării Profesionale din Republica Africa de Sud.

Potrivit informării instituției Guvernului, proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *