Locuitorii județului Neamț se pregătesc de război?! S-a aprobat !

În ședința Consiliului Județean Neamț din data de 26 ianuarie s-a aprobat Programului de aprovizionare a populaţiei județului Neamț în caz de mobilizare sau război.

De obicei se aprobă această hotărâre o dată la 4 ani, ultima hotărâre a fost aprobată în 2020 și în urma cu câteva zile a fost aprobată o nouă hotârâre. Nu cunoaștem când a fost aprobat ultimul program de acest tip în Neamț de către Consiliul Județean Neamț pentru că nu se găsesc informații în mediul online.

În orice caz această nouă aprobare  a fost actualizată pentru dimensiunea actuală a populației a județui Neamț în ședința din 26 ianuarie a.c

Potrivit legislației privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, pe timp de pace, Consiliul Local/Consiliul Județean are obligația să calculeze necesarul de produse raționalizate pentru populaţie, având în vedere atât numărul de rezervişti mobilizați în forţele sistemului naţional de apărare, cât şi numărul de persoane care urmează să sosească în localitate ca urmare a acţiunii de evacuare.

Anexele privind modul de calcul și raționalizarea sunt confidențiale!

Extras din hotărâre

Art.1: Se aprobă Programul de aprovizionare a populaţiei judeţului Neamț cu principalele produse agroalimentare și industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2021-2024, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce are caracter confidențial.

Lista produselor ce vor fi raționalizate în funcție de localitate este CONFIDENȚIALĂ .

Această hotârâre a fost votată de toți consilierii județeni în frunte cu președintele CJN Neamț, Ionel Arsene.

În caz de război sau mobiliare, toți locuitorii vor primii porții raționalizate de mâncare.

Ce prevede art.47 din Legea nr. 477/2003 ?

Articolul 47

Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și consiliile locale, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele atribuții:

a) transmit Administrației Naționale propuneri privind asigurarea consumului și a protecției populației, precum și a nevoilor pentru buna funcționare a operatorilor economici din profil teritorial, în situația de mobilizare sau de război, pentru a fi incluse în planul de mobilizare;

b) iau măsuri și creează condiții de realizare prioritară a obiectivelor stabilite în planul de mobilizare, îndrumând operatorii economici pentru îndeplinirea programelor economice prin utilizarea în regim de urgență a capacităților existente în starea de mobilizare și de război;

c) propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărare în programele de investiții proprii și iau măsuri de asigurare a fondurilor necesare realizării acestora cu prioritate;

d) întocmesc programele de aprovizionare a populației județului/municipiului București/localității cu principalele produse alimentare și industriale raționalizate, în caz de mobilizare sau de război;

e) asigură prin operatorii economici din județ, respectiv din municipiul București, localurile, cazarmamentul, materialele și mijloacele de transport necesare formațiunilor medico-sanitare prevăzute a se înființa în caz de mobilizare sau de război;

f) întocmesc și actualizează monografiile economico-militare ale județului, respectiv ale municipiului București, conform instrucțiunilor*) emise în acest scop;

Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 7 decembrie 2011.

g) fac propuneri pentru întocmirea planului de evacuare a populației și a bunurilor din patrimoniul național, arhivistic, material și a altor valori de interes național și organizează în acest scop asigurarea mijloacelor de transport, a spațiilor de cazare și de depozitare necesare.

Produsele raționalizate ar putea fi acestea:

  • paine, carne, preparate din carne, lapte, ulei, zahar, cartofi

  • articole de igienă sanitară

  • haine pentru femei, bărbați și copii

  • încălțăminte femei, barbați, copii și adolescenți

Sistemul de aprovizionare şi desfacere a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de ratii şi cartele pentru populaţie, în caz de mobilizare sau de război, poate fi pus în funcţiune de către autorităţile administraţiei publice abilitate fie în momentul instituirii stării de asediu sau de urgenta, fie pe timpul acestor stări, după caz.

Consiliile locale şi consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta şi alte măsuri organizatorice necesare pentru derularea activităţii de aprovizionare a populaţiei cu produse rationalizate.

Prefecții asigură ducerea la îndeplinire a măsurilor de aprovizionare a populaţiei cu produse rationalizate, în caz de mobilizare sau de război.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale evaluează influențele asupra indicatorilor din planul de mobilizare a economiei naţionale şi propune măsuri corespunzătoare Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Consiliul-Judetean-Neamt-HCJ-nr.-14-din-26-ianuarie-2022

 

 

 

 

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com