A început sesiunea de actualizare a dosarelor pentru locuințele ANL

Primăria Piatra-Neamț organizează o nouă sesiune de depunere și actualizare a dosarelor pentru locuințe ANL destinate închirierii.

Astfel, cei care îndeplinesc condițiile legale și doresc să obțină o locuință ANL sunt așteptați în perioada 07.02.2022 – 31.03.2022 să depună sau să își actualizeze dosarele înregistrate la Primăria Municipiului Piatra-Neamț.

Dosarele trebuie să conțină următoarele documente:

– Adeverinţă de la Direcția de Taxe şi Impozite Locale Piatra- Neamţ din care să rezulte faptul că solicitantul şi soţul/soţia nu deţin locuinţă proprietate,
– Declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia în care să se specifice că nu deţine şi că nu a deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Piatra-Neamț;
– Confirmare de la asociaţia de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul;
– Copie după contractul de închiriere, în situaţia în care solicitantul locuieşte cu chirie;
– Copie după actul de identitate al solicitantului a soțului/soției;
– Copie după certificatul de naştere al solicitantului;
– Copie după certificatul de căsătorie al solicitantului;
– Copie dupa certificatele de naştere ale copiilor;
– Copie dupa diploma ultimei unităţi de învăţământ absolvite ale solicitantului;
– Adeverinţe de salarizare ale solicitantului și soțului/soției în care sa fie specificat venitul net;
– Adeverinţe medicale pentru persoanele cu handicap şi invalizii gr. I şi II;
– Copie după hotărârea definitivă de divorţ şi partaj (dacă este cazul);
– Adeverinţă care să dovedească faptul că solicitantul sau soţul/soţia a fost asistat al unui centru de plasament.
? Aceste documente sunt obligatorii în vederea stabilirii clasamentului cu ordinea de priorități a solicitanților de locuințe ANL destinate închirierii.
? Dosarele se depun la sediul Primăriei Piatra-Neamţ, la Biroul Relații cu Publicul (camera 20 – Direcția Tehnică), în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30, respectiv vineri între orele 8:00-14:00.

 

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com