Controale de la ITM la firmele din Neamț

În perioada 01-31.01.2022, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2022, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA IANUARIE:

În luna ianuarie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 211 acţiuni de control, din care 120 în domeniul relaţiilor de muncă şi 91 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 215 măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Un număr de 89 angajatori au fost sancţionaţi cu 113 sancţiuni contravenţionale, din care 98 avertismente contravenţionale şi 15 amenzi în cuantum de 132.000 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna ianuarie 2022, au fost realizate un număr de 91 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 82 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 58 angajatori au fost sancţionaţi cu 78 sancţiuni contravenţionale, din care 68 avertismente contravenţionale şi 10 amenzi în cuantum de 50.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 20 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, căderea de la acelaşi nivel şi accidentele de circulaţie. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna ianuarie 2022, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 120 controale, au dispus 133 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 35 de sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în cuantum de 81.500 lei şi 30 de avertismente contravenţionale.

La patru angajatori, inspectorii de muncă au identificat cinci persoane care prestau muncă nedeclarată. Două persoane prestau muncă în afara duratei timpului de muncă stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, o persoană presta muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, o persoană presta muncă în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat şi o persoană presta muncă fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt : comerţ, construcţii, lucrări de instalaţii electrice şi depozite .

În luna ianuarie, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră cinci contracte colective de muncă şi un adiţional la contractul colectiv de muncă .

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA IANUARIE:
 2. Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană

În luna ianuarie 2022 au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 21 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale

 1. Acţiune de informare şi prevenţie privind preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată şi muncă subdeclarată

În perioada 01.01.2022 – 31.01.2022, au fost comunicate  320 de  scrisori de informare la angajatori.

Comunicarea scrisorilor de informare se realizează atât în cadrul acţiunilor de control privind verificarea modului de respectare a legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă, cât şi prin e-mail.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul campaniei de informare şi conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, la angajatori care prestează  activitate în domenii  susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate, demarată în data de 25 august 2021.

III. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi muncă subdeclarată

În perioada 25 – 31.01.2022, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul depozite.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul verificat;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format  electronic la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă.

Au fost verificaţi 40 de angajatori.

În  domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 50 de neconformităţi   pentru care au fost dispuse  măsuri de remediere şi au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale din care o  amendă în cuantum de 20.000 lei şi 15 avertismente contravenţionale.

La un angajator, inspectorii de muncă au identificat  o persoană care presta muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă .

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii ;
 • nu se respectă obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • nu se respectă obligaţia  de informare a salariaţilor cu privire la data plăţii drepturilor salariale;
 • nu se respectă obligaţia de a comunica fișa postului cu atribuţiile specifice către salariaţi;
 • nu se respectă obligaţia de a completa dosarele de personal ale salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • nu se respectă obligaţia de acordare a repaosului saptămânal de 48 de ore consecutive.
 1. Acţiuni de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În luna ianuarie a fost menţinută starea de   alertă, motiv pentru care a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având în vedere necesitatea asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul  SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor.

În cadrul acestei acţiuni, în luna ianuarie 2022, inspectorii de muncă au verificat un număr de 82 agenţi economici, cu un număr total de 294 salariaţi.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 10 angajatori, dintre care un angajator cu o amendă în valoare de 1.000 lei şi 9 angajatori cu  9 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 10 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Instagram InfoNeamț

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com