Nemțenii încă aruncă pe câmp deșeuri provenite din construcții

Deoarece în ultima perioadă, în județul Neamț s-a constatat depozitări /abandonări de azbociment provenit de la lucrări de demolare/reabilitare construcții, în locuri nepermise, Garda de Mediu Neamț face următoarele precizări:

❗azbestul este o substanță deosebit de periculoasă (clasificată ca fiind cancerigenă de categoria 1A în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea produselor chimice);

❗eliminarea deseurilor cu continut de azbest trebuie sa se efectueze in conditii de siguranta, prin predarea acestuia la un agent economic autorizat;

❗menținerea depozitarilor de azbest în proximitatea zonelor locuite va continua să pună în pericol sănătatea cetatenilor, cunoscut fiind ca acesta are un potenteial cancerigen;

❗atât legislaţia românească, respectiv HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, actualizată, cât şi Directiva europeană nr. 87/217/EEC privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cauzată de azbest, prevăd că azbestul nu mai poate fi produs, comercializat şi nici manipulat.

Produsele cu conținut de azbest care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viață al acestora;

Foto: Garda de Mediu Neamt

❗operaţiunile de gestionare a deşeurilor cu conţinut de azbest se efectuează conform normelor REACH (European Community Regulation on Chemicals and their Safe Use).

Fii responsabil! Mediu curat, mediu sănătos!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *